• Türkçe
 • English
 • Deutsch

Elektronik Teknolojisi Programı

Elektronik teknolojisi, giderek artan hızlarda hayatımızın her alanına girmiştir. Her türlü bilişim sistemlerinde, iletişim ve haberleşme araçlarında; müzik, ses ve görüntü sistemlerinde; hava, deniz ve kara ulaştırma araç ve sistemlerinde, ev sistemlerinde elektronik yapılar yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Uydu haberleşmesi, cep telefonu, bilgisayar elektroniğin yer aldığı en kritik sistemlerdir. Elektronik teknolojileri, kablosuz iletişimin ve internetin, daha teknolojik telefonların, daha güçlü bilgisayarların, daha yüksek hızlı modemlerin tasarlanması ve geliştirilmesinde hayati öneme haizidir. Elektronik yetkinliğine sahip elemanlar, en yaratıcı ve zor işleri başaran modern teknolojilere öncülük eden çalışmalarda yer alırlar. Bu gelişmelere uyum sağlayacak ve ileri götürecek yetkin eleman ihtiyacının karşılanması, ülkemizin bölgesel ve küresel bir güç olma amacını kuvvetlendirerek katma değer yaratacaktır.

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi programı, elektronik cihazların çalışma prensiplerini, bu cihazların tasarlanmasını ve üretilmesini sektörle işbirliği içinde uygulamalı olarak ele alan bir program olarak tasarlanmıştır. Elektronik Teknolojisi programındaki öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimi birlikte alarak sektörün bu konudaki eleman ihtiyacının karşılanmasına önemli destek verecektir.

Bu alanda yetişecek elemanlar, elektronik araçların montajı, bakım ve onarımı konularında yetkin, elektronik sistem ve donanımları ve özelliklerini bilen, bilgisini elektronik sistem ve donanımlara uygulayabilen tekniker insan gücü olacaktır.
Programda, elektroniğin temel prensipleri, elektronik donanım montajı, bakım ve onarımı, ölçü aletleri, bilgisayar kullanımı ve CAD/CAM ve benzeri programlar, elektronik devre şema çizme ve okuma, sanayi makinelerinin bilgisayar ile elektronik olarak kontrolü, teknik rapor hazırlama, proje hazırlama konuları işlenecektir.

Mezun olacak  öğrencilerimiz “Elektronik Teknikeri” unvanı alacaktır.

 

Programdan Mezun Olacakların Nerelerde İstihdam Edilebilecekleri

 1. Elektronik sanayii,
 2. Elektronik cihaz üretiminde kullanılan elektro-mekanik elemanlar
 3. Profesyonel elektronik cihazlar,
 4. Telekomünikasyon cihazları,
 5. Tıp elektroniği,
 6. Endüstriyel elektronik,
 7. Güç elektroniği,
 8. Kontrol sistemleri,
 9. Güvenlik sistemleri,
 10. Bilgisayar donanımı,
 11. Mikro işlemci,
 12. Uzay elektroniği,
 13. Atom elektroniği
 14. Uçak elektroniğini
 15. Elektronik devre veya donanım içeren makine, donanım veya sistemlerin yer aldığı fabrika veya işletmeler,

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bu sektörde talep gittikçe artmaktadır. Elektronik teknikerlerinin gerek kamu, gerekse özel sektörde iş bulma şansları oldukça yüksektir. Bağımsız olarak kendi işlerini kurabilirler.

Programın Öğrenme Kazanımları

 1. Elektronik ile ilgili kavramları bilir, Elektronik devre elemanlarını tanır ve ilgili devrelerde kullanır.
 2. Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve bunlara göre çalışma koşullarını belirleme  becerisini kazanır.
 3. Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini ve uygulamalarını  gerçekleştirme becerisi kazanır.
 4. Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak karşılaşılan olası sorunlarda çözüm üretebilme becerisine sahip olur.
 5. Alanı ile ilgili ya da alan dışındaki kişilerle yapılan takım çalışmasında sorumluluk alabilme ve uyum sağlayabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi kazanır.
 6. Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilme becerisini kazanır.
 7. Meslek etiği ve kalite konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilme becerisini kazanır.
 8. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine  sahip olma becerisini kazanır.
 9. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.
 10. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilincine sahip olarak mezun olur.
 11. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.