• Türkçe
 • English
 • Deutsch

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

MESLEKİ İŞYERİ UYGULAMASI

 

Mesleki İşyeri Uygulaması Sonucunda Öğrencilerin Kazanacakları Yetkinlikler

 1. Elektronik ile ilgili kavramları bilir, Elektronik devre elemanlarını tanır ve ilgili devrelerde kullanır.
 2. Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve bunlara göre çalışma koşullarını belirleme becerisini kazanır.
 3. Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini ve uygulamalarını gerçekleştirme becerisi kazanır.
 4. Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak karşılaşılan olası sorunlarda çözüm üretebilme becerisine sahip olur.
 5. Alanı ile ilgili ya da alan dışındaki kişilerle yapılan takım çalışmasında sorumluluk alabilme ve uyum sağlayabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi kazanır.
 6. Meslek etiği ve kalite konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilme becerisini kazanır.
 7. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisini kazanır.
 8. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.,
 9. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilincine sahip olarak mezun olur.
 10. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.
 11. Yeni devre bileşenleri, işlev grupları veya yeni devreleri sınama, ölçme, değerlendirme amaçlı deney ve ölçüm düzenekleri kurma, ölçü alabilme yeteneklerini kazanır.

 

Mesleki İş Yeri Uygulaması Sırasında Sektördeki İş Yerleri, Birimler ve İş Yeri Uygulama Alanları

Sektörler

 1. Elektronik endüstrisi
 2. Bilgisayar endüstrisi
 3. Enerji üretim, iletim ve dönüşüm kuruluşları
 4. Tüm üretim endüstrileri
 5. Havacılık ve uzay endüstrisi
 6. Kimya endüstrisi
 7. Otomasyon sistemleri tasarım ve üretimi
 8. Hidrolik-Pnömatik sistemler tasarım ve üretimi
 9. Robot teknolojileri
 10. Biomedikal cihazlar ve uygulamalar
 11. Güvenlik sistemleri,
 12. Nükleer tesisler
 13. Araştırma-Geliştirme,
 14. Ulaşım
 15. Tekstil
 16. Yazılım
 17. Üretim ve/veya uygulama profilinde elektrik, elektronik ve mikroelektronik katkı ve/veya desteği gereken bütün iş ve endüstri dalları - Belirsiz durumlarında Mesleki İşyeri Uygulaması Komisyonu seçilen alan ile ilgili kesin kararı verir.

Birimler

 1. Üretim
 2. İşletim, işletmeye alım
 3. Otomasyon
 4. Modelleme
 5. Ölçme
 6. Test – Kalite kontrol
 7. Bilgi işlem
 8. Genel bakım-onarım-önleyici bakım
 9. Alt yapı donanım, işletim, bakım
 10. Diğerleri

İş Yeri Uygulama Alanları

 1. Montaj,
 2. Elektronik cihazlarda kullanılan elektro-mekanik elemanların üretim ve uygulamaları
 3. Telekomünikasyon cihazları
 4. Tıp elektroniği cihazları,
 5. Endüstriyel elektronik,
 6. Güç elektroniği
 7. Kontrol sistemleri,
 8. Güvenlik sistemleri
 9. Bilgisayar donanımı
 10. Mikro işlemciler
 11. Havacılık ve uzay elektroniği
 12. Nükleer tesisler elektroniği
 13. Elektronik devre veya donanım içeren makine, donanım veya sistemlerin yer aldığı fabrika veya işletmeler
 14. Enerji santrallari
 15. Diğerlei

 

Çift Anadal Yapılması Durumunda Mesleki İşyeri Uygulamasına Kabul Edilmesi

Elektronilk teknolojileri olarak Mekatronik,Otomotiv Teknolojileri ve IAT ile çap yapılması durumunda ilgili alanların elektrik/elektronik (alanları ile) konusunda üretim, dizayn, uygulama ve test (konularında) yapan bölümlerindeki  MİU kabul edilebilir..

 

Elektronik Teknolojisi Programı Mesleki İşyeri Uygulaması Komisyon Üyeleri

Prof. Dr.Fethi İçsel OLCAYTUĞ, Öğr. Gör. Mehmet TÜVEN,  Öğr. Gör. Hakan ÇALIŞ, 

 

paylaş