• Türkçe
 • English
 • Deutsch

İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

MESLEKI İŞYERİ UYGULAMASI

Kazanacağı Yetkinlikler

 1. Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.
 2. Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.
 3. İnternet ve Ağ teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli olan programlama dillerini, yeni yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır
 4. Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.
 5. Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir ve ara yüz formları geliştirebilir
 6. Bilişim istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.
 7. Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.
 8. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.
 9. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.
 10. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.
 11. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
 12. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.

 

Mesleki İşyeri Uygulaması Sırasında Sektördeki İş Yerleri, Birimler Ve İşyeri Uygulama Alanları

Sektörler

 1. Endüstri Tesisleri
 2. Enerji Üretim Tesisleri
 3. Ar-ge, Mühendislik, Otomasyon, Yazılım Firmaları
 4. Tasarım, İmalat yapılan tesisler
 5. Online veya uzaktan hizmet veren firmalar

Birimler

 1. Bilgi İşlem (IT) Hizmet Birimleri
 2. Yazılım, Mühendislik, Tasarım Birimleri
 3. Network (Şebeke/Ağ) Hizmet Birimleri

İş Yeri Uygulama Alanları

 1. İşletmenin yapısı ve organizasyonu 
 2. İşletmenin IT sistemleri, veri depolama, veri güvenlik, veri transfer sistemleri, e-posta yapısı, Sunucu (Server) sistemleri
 3. İşletmede kullanılan Ağ (Network) yapısı ve güvenlik sistemleri
 4. Veri Depolama ve Analiz Sistemleri, Bilgi Güvenliği
 5. İşletmede geçerli çevre koruma kuralları, atık sistemleri
 6. İşletmenin Kalite Yönetim Sistemi

 

Çift Anadal yapılması durumunda Mesleki İşyeri uygulamasına kabul edilmesi

Yukarıda belirtilmiş olan alanlarda yapılmış olan işyeri uygulamaları kabul edilir.

 

İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı Komisyonu Üyeleri

Öğr. Gör. Emin Deniz Anık,  Öğr. Gör. Düzgün Arslan

 

paylaş