• Türkçe
 • English
 • Deutsch

İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı

Dünyada teknolojik gelişimler hızla artmakta  bunun için  yeni yazılımlara ihtiyaç olduğu kadar, teknolojiyi kullanmak, internet sistemi için gerekli donanımları kurmak ve güvenliğini sağlamak her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Türkiye yeni teknolojileri hızla kullanıma alan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde E-sistem uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte tüm sektörlerin ağ altyapılarının projelendirilmesi, projelerin uygulamaya dönüştürülmesi ve güvenliğinin sağlanması alanlarında internet ve ağ teknolojileri alanında eğitimli elemanlara gereksinim artmıştır.

Anılan program ülkemizin bölgesel ve küresel alanda rekabet gücünü artıracak ve ülkemiz insan gücü kaynağına önemli katkı sağlayacaktır. Mesleki eğitim, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında anahtar rol oynamaktadır. Kaliteli mesleki eğitim almış çalışanlar, kaliteli ürün ve hizmet üretimine ve sektörün gelişimine katkı verecektir.

Program, internetin  altyapı ve donanımını, bilişim teknolojisi ile ağ işletim sistemlerini, aktarma ve sunucu donanımlarının kurulumu ve yönetimi bilgisi ile mezunlarına yetkinlik kazandıracak müfredat ile yürütülecektir.

Sektörün, ihtiyaç duyduğu sistem ve network alt yapısının projelendirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla, gereksinimleri  analiz ederek doğru teknolojileri  kullanmasını sağlamak, sistemlerin bakım ve onarımını yapmak, ağ programlama işlemlerini gerçekleştirmek, sistemleri  yedeklemek ve yükseltmek hedeflenmektedir.  Ağ kurulumu ve güvenliği alanında yeterliklere sahip mezunlar, IT uzmanı, bilgi işlem yöneticisi, ağ yöneticisi veya uzmanı, sistem uzmanı, sistem analizcisi olarak çalışabileceklerdir.

Program mezunları son teknoloji ile donanımlı bir eğitim aldıklarından, bilgisayar ağlarının vazgeçilmez olarak kullanıldığı sektörlerin bilişim sistemlerinde, tüm iletişim alanında hizmet veren kuruluşlarda, IT veya Network Uzmanı olarak istihdam edilebilir ve zaman içinde bilgi işlem yöneticiliği görevlerini üstlenebilir. İnovativ çalışmalara öncülük ederek bu alanda kendi girişimci firmalarını kurabilirler.

Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi, sektörün her geçen gün daha ihtiyaç duyduğu bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ve bunların  bakım onarım servisleri, bilişim teknolojileri eğitim ve danışmanlık firmaları, internet servis sağlayıcılar gibi alanlarda  uzman  eleman olarak istihdam edilebilirler.

Programdan Mezun Olacakların Nerelerde İstihdam Edilebilecekleri

 1. Microsoft iş ortakları
 2. HP iş ortakları
 3. Cisco iş ortakları
 4.  KOBİ’lerin bilgi işlem bölümleri
 5. Büyük firmaların bilgi işlem departmanları
 6. Kamu kurumları
 7. İnternet servis sağlayıcılar
 8. Ağ/sistem destek firmaları
 9. Bilişim teknolojileri eğitim ve danışmanlık firmaları
 10. Freelance (serbest)

Programın Öğrenme Kazanımları

 1. Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.
 2. Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.
 3. İnternet ve Ağ teknolojileri  ile ilgili uygulamalar için gerekli olan  programlama dillerini, yeni  yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır
 4. Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.
 5. Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir  ve ara yüz formları geliştirebilir
 6. Bilişim  istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.
 7. Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.
 8. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.
 9. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.
 10. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır
 11. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur
 12. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.