• Türkçe
 • English
 • Deutsch

Mekatronik Programı

Günümüzde elektronik, mekanik, bilgisayar ve otomasyon sistemlerinde çok hızlı gelişmeler yaşanmakta olup bilgisayar kontrollü sistemler, mekanik olarak işgörenlere kıyasla bütün alanlarda yaygın olarak kullanılmakta, yapay zekâ uygulamaları tüm alanlarda kendisini hissettirmektedir. Bu gelişmelere uyum sağlayacak ve ileri götürecek yetkin eleman ihtiyacının karşılanması, ülkemizin bölgesel ve küresel bir güç olma amacını kuvvetlendirerek katma değer yaratacaktır.

Elektrik-elektronik, mekanik ve buna bağlı hidrolik ve pnömatik sistemler ile yazılım sistemlerinin bir arada kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Tüm bu gelişmeler sonucu, mekatronik önemli bir bilim alanı olarak işlevini sürdürmektedir. Mekatroniğin uygulama alanları ev sistemlerinden yüksek teknolojili tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü tezgâhlardan robotlara kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu bilim alanı fizik, elektrik-elektronik, bilgisayar ve makine temel konularını içermektedir. Son derece hızlı gelişen teknoloji, bu farklı disiplinlerin temel bilgilerinin birlikte ele alınması gereğini doğurduğu için mekatronik alanı çok önemli hale gelmiştir.

Programının amacı, sanayi sektörü alanında kullanılan mekanik, hidrolik-pnömatik, elektrik-elektronik sistemler veya bilgisayar kontrollü donanım sistemlerinin tasarımı, üretimi, bakım-onarımı konularında bilgi ve becerilerle gerekli yetkinliğe sahip teknikerleri yetiştirmektir.

Mezunlar “Mekatronik Teknikeri” unvanı alacaktır.

Mekatroniğin ilgi alanlarından bazıları şunlardır:

 • Sistem entegrasyonu
 • Modelleme ve dizayn
 • Sensörler
 • Otomasyon
 • Robotik sistemler
 • Teknolojik üretim
 • Hareket kontrolü
 • Titreşim ve gürültü kontrolü
 • Mikro cihaz ve optoelektronik sistemler

Mekatronik programı, elektrik-elektronik, bilgisayar ve makine alanlarının kesişiminde yer alan hem uygulamaya ve hem de projeye dayalı bilgi birikimine sahip tekniker yetiştirerek Türkiye’de çok önemli bir açığı kapatmış olacaktır. Program derslerinin en az %50’si, sektör temelli uygulamaları içerecek şekilde tasarlanacaktır.
Mekatronik programından mezun olan öğrencilerin istihdam edilebileceği sektörler ve iş türleri oldukça geniş olup bunlara örnek olarak robotik sistemler, otomasyon sistemleri, ev aletleri, otomotiv sistemleri, savunma sanayi, sağlık teknolojileri, havacılık, imge ve ses işleme verilebilir.

Programdan Mezun Olacakların Nerelerde İstihdam Edilebilecekleri

 1. Otomasyon sistemlerinin kullanıldığı endüstriyel üretim yapan işletmeler,
 2. Robot teknolojisi kullanan işletmeler,
 3. Otomotiv endüstrisi,
 4. Savunma sanayi,
 5. Malzeme işleme,
 6. Görüntüleme endüstrisi,
 7. Kopyalama makineleri,
 8. Bankacılık,
 9. Kimya,
 10. Tıp,
 11. Tarım,
 12. İnşaat
 13. Kendi işyerlerini de açabilirler.

Programın Öğrenme Kazanımları

 1. Mekatronik alanında öğrendiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanı ile ilgili problemleri tanımlayabilir ve çözüm önerisi getirir.
 2. Sanayide kullanılan mekanik, elektrik ve elektronik elemanlarını bilir, üretim ve uygulama yöntemlerini etkin olarak kullanır.
 3. Alanı ile ilgili sistem tasarlamayı ve üretimini yapma yetkinliğine sahiptir.
 4. Mekatroniğin ihtiyaç duyduğu düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
 5. Bir mekatronik projesinin tasarımından raporlamasına kadar olan aşamalarını bilir,  ihtiyaç analizi yapabilir ve katalog verilerini anlayarak uygulayabilir.
 6. Basit kontrolden karmaşık yapay zeka uygulamalarına kadar kontrol yöntemlerini bilir ve alandaki uygulamalarını tanımlar.
 7. Üretim proseslerini tanımlar, bunlarla ilgili yazılımsal ve donanımsal üretimi konusunda yeterliliğe sahip olur.
 8. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır. 
 9. Bağımsız çalışmada karar verebilir, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında sorumluluk alabilir ve uyum sağlayabilir.
 10. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.
 11. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olarak mezun olur.
 12. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.