• Türkçe
  • English
  • Deutsch

MİSYON:
Öğrenci yeteneklerinin gelişmesinde ulusal bilinci temel alan sanayi ve hizmet sektörünün gereksinimini karşılayan, yeni teknolojileri izleyip başarıyla uygulayacak; güçlü yabancı dil becerilerinin kazandırılılmış  inovativ ve girişimci, araştırmacı, üretken, teorik alt yapı ve sektörel uygulamaların bütünleştirilmesi sayesinde iş hayatına doğrudan hazır ayrıcalıklı meslek elemanı ve tekniker yetiştirmek.

VİZYON:
Ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uyumlu dünya standartlarında mesleki eğitim veren, ürün ve hizmet üreten programları ile yaratıcı, özgün, kendine güvenen, öğrenciler yetiştiren, uluslararası öğretim üyeleri ile birlikte uygulamalı öğretim ve toplumun yaşam boyu eğitimi için  alan yaratarak, öğrenci ve personel memnuniyetini sağlayacak kurum kültürünü oluşturan ve bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi lider bir kurum olmak.