• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
MAN 115
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, işletme teorisi ve işletmede araştırma yöntemlerini açıklama, karar verme süreçlerini öğrenme ve uygulama, .işletmelerde faaliyet akışlarını öğrenme ve edinilen bilgilerle vakaları çözme.
Dersin İçeriği: 

İşletmede temel kavramlar ve yöntemler, planlama ve karar verme, üretim ve lojistik, satış pazarlama, yatırım ve finansman ve temel yönetim hakkında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Problem Çözme 3. Soru - Cevap 4. Laboratuvar Çalışması 5. Atölye Çalışması 6. Proje 7. Örnek Olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10. Konuk Konuşmacı 11. Gösteri Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G. Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel işletme yönetimi kavramlarını açıklar. 2,14 1,2,3 A,C
2) İşletme mesleğinin özelliklerini sıralar. 3,9,16 1,2,3 A,C
3) İşletme biliminin özelliklerini açıklar. 10,12 1,2,3 A,C
4) İşletmelerde iş akışını açıklar. 1,19 1,2,3 A,C
5) İşletmelerde karar verme tekniklerini ve süreçlerini açıklar. 18,20 1,2,3 A,C
6) İşletmelerde karar vermede kullanılan araçları belirler. 4,13 1,2,3 A,C
7) İşletmelerin farklı faaliyet alanlarını açıklar. 11,13 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular  
1 GİRİŞ  
2 İŞLETME BİLİMİ VE FİRMALAR  
3 PLANLAMA VE KARAR VERME  
4 ÜRETİM VE ÜRETİM PLANLAMASI  
5 MATERYAL YÖNETİMİ VE LOJİSTİK  
6 SATIŞ VE PAZARLAMANIN TEMELLERİ, FİYAT VE ÜRÜN POLİTİKASI  
7 ARA SINAV  
8 DAĞITIM VE İLETİŞİM POLİTİKALARI  
9 TEMEL YATIRIM VE FİNANSMAN, YATIRIM PLANLAMASI  
10 TEMEL İŞLETME FİNANSI  
11 TEMEL MALİYET MUHASEBESİ  
12 YÖNETİM BİLİMİNİN TEMELLERİ VE ŞİRKET POLİTİKALARI  
13 ORGANİZASYON  
14 İNSAN KAYNAKLARI  
15 ENFORMASYON VE YÖNETİM  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

Ders Notu
  1. Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre; Wolfgang DOMSCHKE; Armin SCHOLL
Diğer Kaynaklar
  1. Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre; Günter WÖHE

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Skriptler ve vaka çalışmaları
Ödevler Farklı Sektörlerde Yeralan Üretim Firmalarında İş Akışı ve Bir Uygulama
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.         X
2 Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.         X
3 Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.        X  
4 Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.       X  
5 Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir       X  
6 Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.     X    
7 Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.       X  
8 Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.       X  
9 Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.         X
10 Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.         X
11 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir         X
12 Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.         X
13 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X  
14 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir         X
15 Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.   X      
16 Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.       X  
17 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.       X  
18 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X
19 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir         X
20 Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 15 10
Kısa Sınav 2 7 14
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     199
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,96
Dersin AKTS Kredisi     8