• Türkçe
 • English
 • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 113
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bilgisayar sistem koruma yöntemlerini ve yazılımlarını kullanarak bilgi sistemlerinin güvenliğini ve devamlılığını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Bilgi ve bilgisayar güvenliği konuları, unsurları ve süreçleri üzerinde durularak ve yüksek derecede bir güvenlik için uygulanması gerekenler yöntemler anlatılacaktır. Bunun sonucunda; bilgi ve bilgisayar güvenliğine neden önem verilmesi gerektiği ve bilgi güvenliğinin en temel anlamda nasıl oluşturulabileceği gibi sorulara kapsamlı cevaplar aranmaya çalışılacak, bu kapsamda bilgi güvenliği yazılımları ve uygulamaları ortaya konulacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 1. Bilgisayar sistemlerine yapılan saldırı ve türleri hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi kazanır.
1,2,3,4,5,7,12 1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
 1. Güvenli olmayan yazılımlar ve türleri konusunda detaylı bilgi sahibi olma becerisi kazanır.
1,2,3,4,5,7,12 1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
 1. Güvenli olmayan ve casus yazılımlara karşı önlemleri alabilme becerine sahip olur.
1,2,3,4,5,7,12 1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
 1. Bilgisayar güvenliği protokollerini uygulayabilme becerisi kazanır.
1,2,3,4,5,7,12 1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
 1. Bilgi güvenliği protokollerini uygulayabilme becerisine sahip olur.
1,2,3,4,5,7,12 1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H

 

Dersin Akışı

 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar ve bilgi güvenliği ve unsurları.  
2 Bilgisayar ve bilgi güvenliğinin tarihçesi.  
3 Şifreleme bilimi, Çeşitli şifreleme teknikleri ve uygulamaları.  
4 Bilgi ve bilgisayar sistemleri güvenliği  
5 Bilişim Korsanlığı.  
6 Bilgi güvenliği Protokolleri.  
7 Bilgisayar sistemlerine yapılan saldırılar ve türleri.  
8 Güvenli olmayan (Kötücül) yazılımlar ve türleri

 + Ara Sınav

 
9 Kötücül yazılımların sınıflandırılması ve güncel kötücül yazılımlar.  
10 Casus yazılımların ortaya çıkışı ve yaygın olan casus yazılımlar.  
11 Kötücül ve Casus yazılımlara karşı alınabilecek önlemler.  
12 Sosyal Mühendislik ve insan hatası.  
13 Yazılım Güvenliği  
14 Yazılım Güvenliği 2  
15  Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 • Sicherheitsrisiko Informationstechnik, Günther Cyranek, Kurt Bauknecht
 • Ders Slaytları
Diğer Kaynaklar
 • Bilgi Bilgisayar Güvenliği Casus Yazılımlar Ve Korunma Yöntemleri Gürol Canbek - Şeref Sağıroğlu.
 • Ağ Ve Yazılım Güvenliği Furkan Çontar.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Kaynaklar, İnteraktif Slaytlar
Ödevler Bilgisayar sistemlerine yapılan saldırılar ve türleri, Yazılım Güvenliği.
Sınavlar Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 5
Kısa Sınav 2 10
Derse Devam (Devam Zorunluluğu %80) 14 5
Ara Sınav 1 30
Final (Sunum) Min Başarı / Geçme Notu: DD %40 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam Min Başarı / Geçme Notu: DD %40   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.     X      
2 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.     X      
3 İnternet ve Ağ teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli olan programlama dillerini, yeni yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır     X      
4 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.       X    
5 Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir ve ara yüz formları geliştirebilir     X      
6 Bilişim istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.            
7 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.         X  
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.            
10 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.            
11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.            
12 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 5 2 10
Ödev 2 6 12
Kısa sınav 2 6 12
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     108
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.32
Dersin AKTS Kredisi     4