• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bir problemin çözümü için gerekli olan algoritma ve programlama ile ilgili temel kavramları öğrenmek.
Dersin İçeriği: 

Algoritma tasarımı,  akış diyagramları, girdi-çıktı kavramları, döngüler, karar yapıları, karar verme ve döngüsel problemlere uygun algoritmaların geliştirilmesi, akış şemalarında görselleştirilerek çözüm algoritmalarının oluşturulması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel veri türlerini ve bilgisayarda ifade edilişleri tanıma ve tanımlama becerisine sahip olur 1, 3, 4 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
Bir problemin girdileri ve çıktılarını  listeleyerek problemi  tanımlar. Kritik noktaları belirler, problemi parçalara bölme becerisi kazanır. 1, 3, 4 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
Problemin her kısmı için algoritmaları düşünür, yazar, akış şemaları haline dönüştürür, test eder ve hataları bulma becerisine sahip olur. 1, 3, 4 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
Akış diyagramını hazırladığı çözümün kodlanacağı programlama ortamını tanır. Bu ortamda saklama, çağırma gibi temel işlemleri yapma becerisi kazanır. 1, 3, 4 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
       

 

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar: Bilgisayar sistemleri, bilgisayarlar ile problem çözme, algoritma, program ve programlama dilleri kavramları.  
2 Programlamaya giriş: Veri, temel veri tipleri, temel (aritmetiksel, mantıksal ve ilişkisel) işlemler, değişkenler, ifadeler, girdi ve çıktı kavramları  
3 Akış Diyagramları ve Temel Programlama Yapıları (Operatörler, Değişken ve Sabitler, Akış Kontrol Mekanizmaları)  
4 Karar verme yapıları: Tekli ve ikili seçme yapıları  
5 Karar verme yapıları: Çoklu ve iç içe seçme yapıları  
6 Tekrar yapıları: Koşullu döngüler  
7 Tekrar yapıları: Sayılı döngüler, iç içe döngüler  
8 Ara Sınav  
9 4-5. hafta öğrenilenlerin Dil Bağımsız Programlama Ortamları Üzerinde Bloklarla Kodlama örnekleri (Snap, Scratch, Mblock vb.) yapılarak pekiştirilmesi  
10 6-7. hafta öğrenilenlerin Dil Bağımsız Programlama Ortamları Üzerinde Bloklarla Kodlama örnekleri (Snap, Scratch, Mblock vb.)  yapılarak pekiştirilmesi  
11 Altprogram, fonksiyon return value  kavramları  
12 Tek ve çift boyutlu diziler  
13 Dinamik Diziler  
14 Kodlama uygulamaları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu İnteraktif slaytlar, Grundlagen: Algorithmen und Datenstrukturen (Hanjo Tauebig)
Diğer Kaynaklar İnteraktif eğitim platformları(snap, scratch, mblock, roboblockly vb.)

appcamps.de almanca eğitim materyalleri, Datenstrukturen

und Algorithmen (Ulrich Hoffmann)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Kaynaklar, İnteraktif Slaytlar
Ödevler İnteraktif plotformlarda öğrenim çıktılarına uygun blok ve kod olarak programlar yazılması.
Sınavlar Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 10
Kısa Sınav 2 10
Yoklama  (Devam Zorunluluğu %80) 14 5
Ara Sınav 1 25
Final Sınavı Min Başarı / Geçme Notu: DD %40 1 50
Toplam    100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı    50
Toplam (Min Başarı / Geçme Notu: DD %40   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.         X
2 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.          
3 İnternet ve Ağ teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli olan programlama dillerini, yeni yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır     X    
4 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.         X
5 Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir ve ara yüz formları geliştirebilir          
6 Bilişim istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.          
7 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.          
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.          
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.          
10 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.          
11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.          
12 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev 2 6 12
Kısa Sınav 2 8 16
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
       
Toplam İş Yükü     158
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,32
Dersin AKTS Kredisi     6