• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 217
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Sektör temsilcisi firmalardan uygulama örnekleri üzerinden iş süreçlerini ve çözümlerini öğrenmek, kariyer gelişiminde tecrübe ve bilgi paylaşımı sağlamak
Dersin İçeriği: 

Firma temsilcileri ile belirlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sektör’deki uygulama örnekleri ve çözümleri hakkında gerekli beceriye sahip olur. 3, 9,10,12 1,7,9,10 A,B,C,D,H
Sektör’ deki süreçler hakkında bilgi sahibi olur. 3, 9,10,12 1,7,9,10 A,B,C,D,H
Kariyer gelişiminde tecrübe sahibi olur. 3, 9,10,12 1,7,9,10 A,B,C,D,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sektör Tanıtımı, Ders Programı, Uygulama Tanıtımları  
2 Firma Süreçlerine uygun Tanıtım ve Uygulamaları  
3 Firma Süreçlerine uygun Tanıtım ve Uygulamaları  
4 Firma Süreçlerine uygun Tanıtım ve Uygulamaları  
5 Firma Süreçlerine uygun Tanıtım ve Uygulamaları  
6 Firma Süreçlerine uygun Tanıtım ve Uygulamaları  
7 Ara Sınav  
8 Firma Süreçlerine uygun Tanıtım ve Uygulamaları   
9 Firma Süreçlerine uygun Tanıtım ve Uygulamaları  
10 Firma Süreçlerine uygun Tanıtım ve Uygulamaları  
11 Firma Süreçlerine uygun Tanıtım ve Uygulamaları  
12 Firma Süreçlerine uygun Tanıtım ve Uygulamaları  
13 Firma Süreçlerine uygun Tanıtım ve Uygulamaları  
14 Firma Süreçlerine uygun Tanıtım ve Uygulamaları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Marka Firma Sunum Dosyası ve Notları
Diğer Kaynaklar Marka Firma Internet Sitesi ve örnekleri paylaşılacak uygulamalar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Sunum Dosyası
Ödevler Marka Firma Uygulamalarına uygun Ödevlerin yapılması
Sınavlar Ara Sınav, Kısa Sınav, Final Sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 10
Kısa Sınav 1 5
Yoklama (Devam Zorunluluğu %80) 14 5
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı Min Başarı / Geçme Notu: DD %40 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı (Min Başarı / Geçme Notu: DD %40   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.            
2 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.            
3 İnternet ve Ağ teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli olan programlama dillerini, yeni yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır         X  
4 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.            
5 Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir ve ara yüz formları geliştirebilir            
6 Bilişim istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.            
7 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.            
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.            
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.         X  
10 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.         X  
11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.            
12 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.         X  
 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 5 4 20
Ödev 2 8 16
Kısa Sınav 1 8 6
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 12 12
       
Toplam İş Yükü     104
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,16
Dersin AKTS Kredisi     4