• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
ELT 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Elektrik ve elektroniğin temel kavramlarının uygulamacı ve alan ilişkili kullanıcıya yönelik tanıtımı
Dersin İçeriği: 

Elektrik ve elektroniğin asal kavramları, bunların temelinde tanımlanan devre bileşenleri ve bu bileşenler ile derlenmiş analog ve sayısal örnek devre türleri, bu örnek devrelerin işleyişinin asal kavramlara dayanarak hesaplanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Problem Çözme 3. Soru - Cevap 4. Laboratuvar Çalışması 5. Atölye Çalışması 6. Proje 7. Örnek Olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10. Konuk Konuşmacı 11. Gösteri Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G. Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Elektriksel ve manyetik temel büyüklükleri, bunlarin SI birimlerini. öğrenir 1, 4 1, 2, 3 A, B, C, D
Dirrenç, kondensatör, bobin, diod, transistör. entegre devre gibi temel devre elemanlarını tanır,  1, 2 1, 2, 3 A, B, C, D
Ohmik dirençlerden oluşan devreleri doğru gerilim koşullarında çözümler 1, 2, 5, 3 1, 2, 3, 4, 9 A, B, C, D
RL, RC devrelerini hesaplar 1, 2, 5 1, 2, 3, 4, 9 A, B, C, D
Çoklu bileşenlerden oluşan temel devre örneklerini çizebilir ve bunların çalışma ayrıntılarını açıklar. 1, 2, 3, 5, 11 1, 2, 3, 4, 9 A, B, C, D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik/Elektronik Temel Kavramlar (Elektrik Akımı, Akım-Gerilim İlişkisi, Direnç, Elektriksel Güç ve Enerji) Kaynaklara Dayalı Hazırlık
2 Temel devre teknikleri Kaynaklara Dayalı Hazırlık
3 Elektrik ve Manyetik Alan Kaynaklara Dayalı Hazırlık
4 Devre Tekniği Kaynaklara Dayalı Hazırlık
5 Alternatif Akım Tekniği Kaynaklara Dayalı Hazırlık
6 Ölçme Tekniği  Kaynaklara Dayalı Hazırlık
7 Elektronik (Yarı iletkenler, Transistör, Diodlar, Güç Elektroniği ) Kaynaklara Dayalı Hazırlık
8 Elektronik (Yarı iletkenler, Transistör, Diodlar, Güç Elektroniği ) Kaynaklara Dayalı Hazırlık
9 Elektriksel Tesisler Kaynaklara Dayalı Hazırlık
10 Elektriksel Koruma Teknikleri Kaynaklara Dayalı Hazırlık
11 Elektriksel Bina Tekniği Kaynaklara Dayalı Hazırlık
12 Elektrik Makinaları Kaynaklara Dayalı Hazırlık
13 Otomasyon Tekniği Kaynaklara Dayalı Hazırlık
14 Elektriksel Malzeme, İmalat Tekniği, Enerji Sistemleri Kaynaklara Dayalı Hazırlık

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Sunum Saydam Kopyaları
Diğer Kaynaklar Fachkunde Elektrotechnik ,VERLAG EUROPA-LEHRMITTEL · Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 5
Kısa Sınav 4 10
Yoklama  (Devam Zorunluluğu %80) 14 5
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı (Min Başarı / Geçme Notu: DD %40) 1 50
Proje - ---
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı (Min Başarı / Geçme Notu: DD %40)   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Elektrik / Elektronik ile ilgili kavramları bilir, Elektrik / Elektronik devre elemanlarını tanır ve ilgili devrelerde kullanır.         X
2 Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve bunlara göre çalışma koşullarını belirlemebecerisini kazanır.     X    
3 Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini ve uygulamalarını gerçekleştirme becerisi kazanır. X        
4 Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak karşılaşılan olası sorunlarda çözüm üretebilme becerisine sahip olur.   X      
5 Alanı ile ilgili ya da alan dışındaki kişilerle yapılan takım çalışmasında sorumluluk alabilme ve uyum sağlayabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi kazanır. X        
6 Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilme becerisini kazanır.          
7 Meslek etiği ve kalite konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilme becerisini kazanır.          
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisini kazanır.          
9 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.          
10 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilincine sahip olarak mezun olur.          
11 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.     X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ödev 2 5 10
Kısa sınav 4 0,25 1
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Proje      
Toplam İş Yükü         153
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,12