• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Modern ve güncel İnternet geliştime teknolojilerini kullanarak kullanıcı ve sunucu taraflı yazılım geliştirme.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında İnternet çekirdek yapılarının – HTTP, DNS, TCP ve Web sunucu IP – neler oldugu ve ne şekilde hizmet verdiği detaylandırılır. Bunlara bağlı olarak detaylı bir şekilde kullanıcı ve sunucu taraflı teknolojiler (HTML 4.0 ve 5.0, CSS, Dinamik HTML, Formlar, Javascript, Java Applets, Perl, XML, PHP ASP, JSP, veritabanları ve web servisler) ile Internet uygulama geliştirmeye giriş yapılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İnternet teknolojileri konusunda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme  için uygulayabilme.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Hem kullanıcı hem de sunucu tarafında için İnternet yazılımlarını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme ve gerçekleyebilme.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Gereksinimlere uygun şekilde gelişim bileşenlerinin neler olabileceğinin tespit edebilme, test edebilme, kullananılabilme ve karşılaştırabilme. Bu alandaki kullanılmayan eski teknolojiler hakkında bilgi   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Programlama dilleri tasarımı ve gerçeklenmesi için gerekli olan güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilme.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İNTERNET TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ   
2 XHTML: TEMEL HTML KONSEPLER  
3 XHTML: ÇERÇEVELER & FORMLAR HAKKINDA TEMEL KAVRAMLAR  
4 PEŞPELEME STİL SAYFALARI TEMEL KAVRAMLAR  
5 PEŞPELEME STİL SAYFALARI UYGULAMALARI  
6 JAVASCRİPT: GLOBAL FONKSİYONLAR TEMEL KAVRAMLAR  
7 Ara Sınav  
8 JAVASCRİPT: GLOBAL FONKSİYONLAR UYGULAMA  
9 JAVASCRIPT: ÇEREZLER  
10 GENİŞLETİLEBİLİR İŞARETLEME DİLİ (XML)  
11 VERİTABANLARINA GİRİŞ VE mySQL  
12 PHP: DİZGİ İŞLEME VE RASYONEL İFADELER  
13 PHP: FORM İŞLEME VE İŞ MANTIĞI  
14 HTML 5 KONSEP VE ÖRNEKLERİ  
15  AKTİF SUNUCU SAYFALARI (ASP)  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  • Ders Slaytları
  • INTERNET & WORLD WIDE WEB HOW TO PROGRAM, BY P. DEITEL (3RD EDITION)
Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Kaynaklar, İnteraktif Slaytlar
Ödevler İnternet teknolojileri konsep ve uygulamaları
Sınavlar Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 5
Kısa Sınav 2 10
Yoklama (Devam Zorunluluğu %80) 14 5
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı Min Başarı / Geçme Notu: DD %40 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı (Min Başarı / Geçme Notu: DD %40   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.       X    
2 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.         X  
3 İnternet ve Ağ teknolojileri  ile ilgili uygulamalar için gerekli olan  programlama dillerini, yeni  yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır.            
4 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.            
5 Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir  ve ara yüz formları geliştirebilir            
6 Bilişim  istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.            
7 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.         X  
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.         X  
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 4 40
Ödev 2 5 10
Kısa sınav 2 2 4
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5