• Türkçe
 • English
 • Deutsch
Ders Kodu: 
MYO 213
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Kalite Sistemleri Dersinde; Öğrenciye endüstri işletmelerinde kalite yönetim sistemleri ve uygulamalarıyla ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Kalite kavramları, Kalite yönetim sistemleri (TQM, ISO 9001, ISO 14001), Endüstri işletmesinde kalite planlama, kontrol ve güvence altına alma pratiği,  Hata türü ve etkileri analizi (FMEA), İstatistiksel proses kontrol (SPK), Kalibrasyon, Kalite maliyetleri, İleri ürün kalite planlaması (ISO 16949), İş süreçlerinin iyileştirilmesi (PUKO döngüsü, Kaizen, Sebep-Sonuç metodu, Pareto analizi, 6 Sigma, 5S, Poke Yoke), İş mükemmelliği modeli (EFQM).

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sunum B. Ödev C. Uygulama D. Proje E. Ara Sınav F. Final Sınavı G. Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kalite kavramlarını, tanımlarını öğrenir. 8,9,10,11,12 1,2,3 A,B,C,D,F,H
Toplam Kalite Yönetimini, yöntemlerini, gerekliliklerini kavrar. 8,9,10,11,12 1,2, 3 A,B,C,D,F,H
İş Sektörlerinde Kalite süreçlerinin uygulamalarını deneyimler 8,9,10,11,12 1,2,3 A,B,C,D,F,H
Süreç iyileştirme yöntemlerini öğrenir 8,9,10,11,12 1,2,3 A,B,C,D,F,H
Bilişim altyapısı için gerekli ekipman ve donanımların tüketim ve altyapısal gereksinimlerini ve davranışlarını öğrenir 8,9,10,11,12 1,2,3 A,B,C,D,F,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1. Kalite tanımı, Kalite Kavramları, Kalite ve Verimlilik Arasındaki İlişki, Farklı Kalite Yaklaşımları  
2. Kalite ve Maliyet Arasındaki İlişki, İşletmede Kalite Kontrol, Kalite Çemberleri Uygulaması, Toplam Kalite Yönetimi (TKY)  
3. Standart ve Standardizasyonun Yararları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), DIN Standartları, EN Standartları, İşletmede ISO 9001 KYS  
4. TSE' nin Belgelendirme Faaliyetleri, İşletmelerde Kalibrasyon Faaliyeti, Üretim İşletmelerinde Dokümantasyonun Önemi  
5. Yönetim Sistemleri, TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi  
6. TSE-ISG-OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  
7. ISO-TSE Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi, TS-ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi, CE Uygunluk İşareti  
8. İşletmelerde Mevcut Durum Analizi + Ara sınav  
9. İşletmelerde Vizyon, Misyon, İlkeler, Amaçlar, Hedeflerin belirlenmesi  
10. Motivasyon Kuramı, Güdüleme Teknikleri, Ekip Çalışması, İyileştirme Öneri Sistemi, Rasyo Grupları  
11. Süreç Yaklaşımı, Kalite Yönetim Sistemi Süreç Modeli, Ölçme, Analiz ve İyileştirme  
12. Yönetim Sistemleri, TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi  
13. EFQM Mükemmellik Modeli ve Endüstri İşletmelerinde Uygulaması  
14. EFQM Mükemmellik Modeli ve Endüstri İşletmelerinde Uygulaması  
15. Final sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Prof. Dr. Ing. Dr. h.c. Dipl.-Wirt. Ing. W. Eversheim, VDI- Verlag Düsseldorf, Organisation in der Produktionstechnik, Band I Grundlagem, İnteraktif Slaytlar

 

Kaynaklar  
 • Dr. Ing. F. Weigang, Qualitaetsmanagement.
 • Dr. A. Gummersbach, Prof. Dr. M. Berg, Betriebliches Qualitaetswesen (Arbeitsvorbereitung  und Betriebswirtschaftslehre), Handwerk und Technik Verlag.
 • Refa Methodenlehre der Planung und Steuerung, Teil 3: Steuerung, Qualitaetswesen, Carl Hanser Verlag, München.
 •  TSE Yayınları.
 • . MMO Yayınları.
 • K. Keser, Mak. Müh. Baş Denetçi / KYS ISO 9001 (Siemens A.Ş., 1996), ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Alfa Yayınları (1999).

 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Kaynaklar, İnteraktif Slaytlar
Ödevler
 1. Kalite ve Maliyet Arasındaki İlişki.
 2. İşletmede Kalite Kontrol.
 3. Kalite Çemberleri Uygulaması.
 4. Toplam Kalite Yönetimi, TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi.
Sınavlar Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 4 10
Kısa Sınav 2 10
Derse Devamlılık 14 5
Ara Sınav 1 25
Final Sınavı 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.            
2 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.            
3 İnternet ve Ağ teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli olan programlama dillerini, yeni yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır            
4 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.            
5 Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak Veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir ve ara yüz formları geliştirebilir            
6 Bilişim istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.            
7 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.            
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.         X  
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.       X    
10 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.       X    
11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.       X    
12 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 7 1 7
Ödev 2 1 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     57
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.28
Dersin AKTS Kredisi     2