• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
MYO 113
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
KOBİ mantığını, analitik bir bakış açısıyla özümseyerek, KOBİ’lerde kariyer yapabilme ve/veya kendi işini kurabilme özelliklerini kazanmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

KOBİ’lerin verimli, sürekli ve dünyaya entegre işletilmesi konularında yöntem ve örnekler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Girişimcilik mantığını, analitik bir bakış açısıyla öğrenerek iş kurabilme ve yönetme tekniklerini öğrenir 5,7,8,9,11 1,3,6,8,9,10 A,B,C,D,F
KOBİ’lerde kariyer olanaklarını ve yöntemleri öğrenir 5,7,8,9,11 1,3,6,8,9,10 A,B,C,D,F
İşletmelerde verimli, sürekli ve dünyaya entegre işletme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur 5,7,8,9,11 1,3,6,8,9,10 A,B,C,D,F
       

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel yönetim ve strateji  
2 Liderlik  
3 İnsan kaynakları yönetimi  
4 Bilgi Birikimi  
5 İletişim  
6 Üretim süreçleri  
7 Ara sınav  
8 Organizasyon  
9 Piyasa Koşulları  
10 Pazarlama  
11 Tanıtım  
12 Çevre  
13 Finansal Yönetim  
14 İşletme   
15. Yıl Sonu Hedefleri ve Kontrolleri  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Uygulama Notları ve Sunumları
Diğer Kaynaklar Kaynak Kitaplar ve internet linkleri (Ders başlangıcında bildirilecek)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Uygulama notları, interaktif slaytlar
Ödevler Basılı Notlar, Yulearn Yeditepe
Sınavlar Kısa sınav (Yazılı/Sözlü) , Ara sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev - -
Kısa Sınavlar 2 20
Yoklama (Devam Zorunluluğu %80) 14 5
Ara Sınav 1 25
Final Sınavı Min Başarı / Geçme Notu: DD %40 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı (Min Başarı / Geçme Notu: DD %40   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Elektronik ile ilgili kavramları bilir, Elektronik devre elemanlarını tanır ve ilgili devrelerde kullanır.            
2 Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve bunlara göre çalışma koşullarını belirleme becerisini kazanır.            
3 Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini ve uygulamalarını gerçekleştirme becerisi kazanır.            
4 Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak karşılaşılan olası sorunlarda çözüm üretebilme becerisine sahip olur.            
5 Alanı ile ilgili ya da alan dışındaki kişilerle yapılan takım çalışmasında sorumluluk alabilme ve uyum sağlayabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi kazanır.     X      
6 Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilme becerisini kazanır.            
7 Meslek etiği ve kalite konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilme becerisini kazanır.         X  
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisini kazanır.       X    
9 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.     X      
10 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilincine sahip olarak mezun olur.            
11 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.         X  
12 Yeni devre bileşenleri, işlev grupları veya yeni devreleri sınama, ölçme, değerlendirme amaçlı deney ve ölçüm düzenekleri kurma, ölçü alabilme yeteneklerini kazanır.            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödev - - -
Kısa sınav 2 6 12
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü     80
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,2
Dersin AKTS Kredisi     3