• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
24
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
12
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
İşyerlerindeki sorumlulukların, işçi-işveren ilişkilerinin, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerinin ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen hizmetlerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği: 

İş yerinde Uygulamalı olarak sorumluluk alarak Çalışma Hayatını hazırlanmaktır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşyerlerindeki hiyerarşiyi öğrenebilme.   1,2,4,5,6,9 C, E, H
Gönüllü çalışmayı öğrenebilme.   1,2,4,5,6,9 C, E, H
Proje oluşturmayı ve uygulamayı öğrenebilme.   1,2,4,5,6,9 C, E, H
Takım çalışması yapabilme.   1,2,4,5,6,9 C, E, H
Toplumsal duyarlılık geliştirebilme   2,5,6 C, E, H
Yaptığı projeyi toplum önünde sunabilme   3,5,6 C, E, H

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Firmanın tanıtımı, Çalışma Yapısı, Kurallar, EHS Eğitimi  
2 İş Yeri Uygulama Alanı Tanıtımı, Görev Paylaşımı, Gözlemleme  
3 İş Yeri Uygulamaları  
4 İş Yeri Uygulamaları   
5 İş Yeri Uygulamaları   
6 İş Yeri Uygulamaları   
7 İş Yeri Uygulamaları   
8 İş Yeri Uygulamaları   
9 İş Yeri Uygulamaları   
10 İş Yeri Uygulamaları   
11 İş Yeri Uygulamaları   
12 İş Yeri Uygulamaları   
13 İş Yeri Uygulamaları   
14 İş Yeri Uygulamaları Sonuç Sunum ve Değerlendirme  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Uygulama yapılan firma tanıtımları, İş Kılavuzları, Çalışma Yönergeleri 
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Uygulama yapılan Firma Tanıtımı
Ödevler Uygulama Raporu Sunumu hazırlanması
Sınavlar İşyeri Uygulama Rapor / Sunum

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
MIU İşyeri Temsilcisi Koordiantörü (MIU Uygulama Rapor içeriğine göre değerlendirilir) 1 60
MIU Uygulama Raporu (MIU Program Koordinatörü ve Danışman Hoca değerlendirir) 1 40
Uygulama Devam (Devam Zorunluluğu >%90)   Zorunludur
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.            
2 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.            
3 İnternet ve Ağ teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli olan programlama dillerini, yeni yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır            
4 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.       X    
5 Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir ve ara yüz formları geliştirebilir            
6 Bilişim istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.            
7 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.            
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.         X  
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.         X  
10 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.         X  
11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.         X  
12 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Uygulama Süresi ( En az 12 hafta olmalıdır, daha fazla olabilir)  12 36 432
MIU Uygulama Rapor Hazırlanması ve Sunulması 12 4 48
       
Toplam İş Yükü     480
Toplam İş Yükü / 25 (s)     19,2
Dersin AKTS Kredisi     20