• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
6
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı sistem kavramı, hedef konu belirlenmesi, fizibilite çalışması, projelendirme, dersin işlenmesi esnasında öğrencinin ilgili alanı ve yeteneği göz önüne alınarak öğrenciyi araştırmaya sevk edecek ve proje şekline dönüştürerek uygulayıp sunabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bitirme Projesi hazırlık süreci ile Final Sunumunun hazırlanmasıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Karmaşık Internet ve Ağ Teknolojileri problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1,2,4,7, 8,9,10,11,12 3,4,6 C,E,G
Internet ve Ağ Teknolojileri uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1,2,4,7, 8,9,10,11,12 3,4,6 C,E,G
Bireysel çalışma becerisi 1,2,4,7, 8,9,10,11,12 3,4,6 C,E,G
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 1,2,4,7, 8,9,10,11,12 3,4,6 C,E,G
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 1,2,4,7, 8,9,10,11,12 3,4,6 C,E,G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mesleki İşyeri Uygulaması(INP202) döneminde işyeri temsilcisinin desteğinde belirleme süreci, Danışman Hoca ile değerlendirme  
2 Mesleki İşyeri Uygulaması(INP202) döneminde işyeri temsilcisinin desteğinde belirleme süreci, Danışman Hoca ile değerlendirme ve mutabakat  
3 Proje danışmanlarıyla iş ve zaman planının çıkarılması  
4 Proje çalışması ve proje danışmanıyla haftalık toplantı  
5 Proje çalışması ve proje danışmanıyla haftalık toplantı  
6 Proje çalışması ve proje danışmanıyla haftalık toplantı  
7 Proje çalışması ve proje danışmanıyla haftalık toplantı  
8 Proje çalışması ve proje danışmanıyla haftalık toplantı  
9 Proje çalışması ve proje danışmanıyla haftalık toplantı  
10 Proje çalışması ve proje danışmanıyla haftalık toplantı  
11 Proje çalışması ve proje danışmanıyla haftalık toplantı

Öğrencilerin proje rapor taslağını danışmanlarına vermeleri

 
12 Proje çalışması ve proje danışmanıyla haftalık toplantı

İyileştirmeler ve son düzeltmeler

 
13 Rapor teslimi  
14 Sunumlar  
 
 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Proje Hazırlık Aşamaları Notlar
Diğer Kaynaklar Proje İçeriğine uygun faydalanılacak diğer kaynak ve yazılımlar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Proje Sunum Dosyası (varsa Uygulama/Yazılımı)
Ödevler Proje Raporu (İstenilen formata uygun hazırlanmalıdır)
Sınavlar Sunum

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Proje 1 100
Uygulama Devam (Devam Zorunluluğu >%90)   Zorunludur
Toplam   100
Projenin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.     X      
2 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.         X  
3 İnternet ve Ağ teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli olan programlama dillerini, yeni yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır            
4 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.         X  
5 Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir ve ara yüz formları geliştirebilir            
6 Bilişim istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.            
7 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.         X  
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.         X  
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.     X      
10 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.         X  
11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.            
12 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Proje Hazırlık ve Tanımlama Süreci 10 4 40
Proje Süreçleri ve Raporlanması ve sunulması 14 4 56
Proje Çalışmaları 1 150 150
Toplam İş Yükü     246
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,84
Dersin AKTS Kredisi     10