• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Ağ tabanlı bilişim sistemlerinin donanımsal ve yazılımsal güvenliğin sağlanması, zararlı yazılımlara ve diğer saldırı yöntemlerine karşı alınacak önlemler konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği: 

Bilgi güvenliği yönetimi, virüs/zararlı kod ve yazılım türleri ile korunma yöntemleri, merkezi antivirüs koruması, hizmet aksatma saldırıları, bir ağın fiziksel güvenliği, ağ cihazlarının güvenliği, kablosuz ağ güvenliğinin sağlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ağ kavramını ve bilgisayar ağlarını öğrenme becerisi kazanır. 1,4,6,7,8 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
2. IP adresleme yapısını, sınıflarını öğrenme becerisine sahip olur. 1,4,6,7,8 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
3. Güvenlik Duvarı (fire-wall ) cihazlarının konfigürasyonlarını öğrenme becerisi kazanır. 1,4,6,7,8 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
4. Router ve Switch Konfigürasyonları ve yönlendirmeler. 1,4,6,7,8 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
5. Wi-fi Güvenliği oluşturma 1,4,6,7,8     1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
6. Acil Kurtarma ve koruma stratejileri 1,4,6,7,8     1,2,3,4 A, B, C, D, F, H

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi Güvenliği Yönetimi, Zararlı Kod/Yazılım Türleri   
2 Virüs/Zararlı Yazılım Korunma Yöntemleri  
3 Virüs/Zararlı Yazılım Korunma Yöntemleri, Merkezi Antivirüs Koruması, Hizmet Aksatma  
4 Fiziksel Güvenlik, Anahtarlama (Switch) Cihazı Güvenliği   
5 Yönlendirici (Router) Cihazı Güvenliği  
6 Güvenlik Duvarı Güvenliği  
7 Kablosuz Ağ Güvenliği   
8 Kişisel Bilgisayar Güvenliği-1 + Ara Sınav  
9 Kişisel Bilgisayar Güvenliği-2  
10 Kişisel Bilgisayar Güvenliği-3  
11 Sunucu Sistemleri Güvenliği-1  
12 Sunucu Sistemleri Güvenliği-2  
13 Sunucu Sistemleri Güvenliği-3  
14 Sunucu Sistemleri Güvenliği-4  
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu İnteraktif slaytlar, ders slaytları, Hacking & Security: Das umfassende Handbuch

von Michael Kofler

Diğer Kaynaklar IT-Sicherheit: Eine Einführung von Roland Hellmann
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Slayt dosyası, Ağ ve Yazılım Güvenliği Furkan Çontar
Ödevler Güvenlik konsepti oluşturma
Sınavlar Ara Sınav, Kısa Sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 10
Kısa Sınav 2 10
Yoklama 14 5
Ara Sınav 1 25
Final Sınavı 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.       X  
2 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.          
3 İnternet ve Ağ teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli olan programlama dillerini, yeni yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır          
4 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.       X  
5 Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir ve ara yüz formları geliştirebilir          
6 Bilişim istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.     X    
7 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.         X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.       X  
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.          
10 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.          
11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.          
12 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.          
 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi  7 2 14
Ödev 2 4 8
Kısa Sınav 2 2 4
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4