• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 106
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin bilgisayar ağlarının en alt katmanındaki veri iletişiminden, en üst katmandaki protokollere kadar olan spektrumda bilgi sahibi olmasını sağlamak ve modern araçlar kullanarak ağlar üzerinde analiz, izleme, iyileştirme ve her katman için geliştirme yapabilme becerisine sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Veri haberleşmesinin temelleri, çoğullama, analog ve dijital veri iletişimi, fiziksel veri iletişimi ortamı, bilgisayar ağları mimarileri, ISO OSI referans modeli, anahtarlama teknikleri, yerel ağ protokolleri, ortam ulaşım kontrolü (MAC) protokolleri, veri bağı katmanı, çerçeveleme, hata kontrolü, kayan pencere protokolü, yol bulma katmanı, ağ seviyesi adresleme, uygulama katmanı için temel kavramlar.TCP/IP suiti, IP Yönlendirme protokolü, TCP ve UDP protokolleri. Java ile uygulama.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Modern ağ teknolojilerini hız, ulaşım tekniği ve topoloji açısından anlıyabilme ve kıyaslayabilme becerisine sahip olurlar.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Yerleşim alanı ulaşım ağları (Noktadan noktaya erişim, çevirmeli modem, ADSL, kablo modem), Protokol katmanı yığıtı, istemci/sunucu mimarisi, uygulama katmanı uygulamaları (Telnet, FTP, DNS, HTTP, SMTP) gibi konuları açıklayabilme becerisi kazanır.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Transport katmanı servisleri, Güvenli ve güvensiz veri transferi, TCP Protokolü, UDP Protokolü içeren Transport katmanını inceleyebilme ve analiz edebilme becerisine sahip olur.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Ağ katmanı servisleri, Yöneltme, IP Protokolü, IP adresleme konularında bilgi ve analiz kullanarak yeni IP/Ağ yapıları oluşturabilme yeteneği kazanır.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Veri Bağı Katmanları Servisleri, Ethernet, Simgeli Halka, Hata sezimi ve düzeltimi, ARP içeren Veri bağı katmanı ve yerel alan ağları katmanlarını açıklayabilme ve kıyasyabilme becerisi kazanır.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Çeşitli programlama dilleri ve modern geliştirme araçlarını kullaranarak bilgisayar ağları uygulamaları ve protokolleri gelistirebilme   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 BİLGİSAYAR AĞLARINA GİRİŞ  
2 UYGULAMA KATMANI  
3 UYGULAMA KATMANI: PROTOKOLLER  
4 TRANSPORT KATMANI: TRANSPORT SERVİSLERİ  
5 TRANSPORT KATMANI: GÜVENLİ VERİ TRANSFERİ  
6 TRANSPORT KATMANI: TRANSPORT PROTOKOLLERİ  
7 Ara Sınav  
8 AĞ KATMANI: ADRESLEME  
9 AĞ KATMANI: ADRESLEME   
10 AĞ KATMANI: YÖNLENDİRME  
11 VERİ BAĞI KATMANI: SERVİSLER  
12 VERİ BAĞI KATMANI: HATA SEZİMİ VE DÜZELTİLMESİ  
13 VERİ BAĞI KATMANI: HATA SEZİMİ VE DÜZELTİLMESİ  
14 VERİ BAĞI KATMANI:ÇOKLU ERİŞİM PROTOKOLLERİ  
15  FİZİKSEL KATMAN  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  • Ders Slaytları
  • COMPUTER NETWORKİNG, BY J. F. KUROSE & K.W. ROSS (6TH EDITION)
Diğer Kaynaklar
  • COMPUTER NETWORKS, BY ANDREW S. TANENBAUM (5TH EDITION)  
  •  
 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Kaynaklar, İnteraktif Slaytlar
Ödevler Ağ teknolojileri uygulamaları
Sınavlar Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 5
Kısa Sınav 2 10
Yoklama (Devam Zorunluluğu %80) 14 5
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı Min Başarı / Geçme Notu: DD %40 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı (Min Başarı / Geçme Notu: DD %40   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.       X    
2 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.         X  
3 İnternet ve Ağ teknolojileri  ile ilgili uygulamalar için gerekli olan  programlama dillerini, yeni  yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır.       X    
4 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.            
5 Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir  ve ara yüz formları geliştirebilir            
6 Bilişim  istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.            
7 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.         X  
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.         X  
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.            
10  Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 1 10
Ödev 4 5 20
Kısa sınav 2 2 4
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     108
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.32
Dersin AKTS Kredisi     4