• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 119
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
JavaScript ile Programlama temellerini öğretmek ve öğrencilerin mantıksal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Javascript’e yeni başlayanlar için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Javascript'e Giriş, Geliştirici Temelleri, JavaScript Kodları, Kullanıcılarla Etkileşim, JavaScript Dilinin Temelleri, Rollover'lar Oluşturma, Akıllı Formlar Oluşturma, Olayları Yönetme, Çerezlerle Çalışma

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Programlama (Yazılım) hakkında bilgi sahibi olur.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Farklı yapıdaki problemleri çözmek için algoritma geliştirebilme becerisi kazanır.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Teorik ve pratik bilgileri program tasarlama ve gerçekleştirme için kullanabilme becerisine sahip olur.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Algoritma ve Akış Diyagramları oluşturma becerisi kazanır.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Oluşturan algoritmalarla kısa programlar yazma becerisi kazanır   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 JavaScript'e Giriş  
2 Değişkenler, ifadeler ve atamalar  
3 JavaScript'e Giriş  
4 Yazdırma İşlevleri  
5 Dinamik Web Sayfası Oluşturma  
6 Karşılaştırmalar, Kontrol akışları  
7 Ara Sınavı  
8 Javascript Grafikleri  
9 Yerleşik İşlevler ve Yöntemler  
10 Nesne Yönelimli JavaScript  
11 Javascript Döngüleri  
12 IFRAME ve jQuery  
13 Windows ve Javascript  
14 JavaScript Formları  
15  JavaScript Çerezleri  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Kaynaklar, İnteraktif Slaytlar
Ödevler Algoritma ve akış diyagramı, Jawascript fonksiyonel programa
Sınavlar Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Proje 10
Kısa Sınav 2 10
Yoklama (Devam Zorunluluğu %80) 14 5
Ara Sınav 1 25
Final Sınavı Min Başarı / Geçme Notu: DD %40 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam (Min Başarı / Geçme Notu: DD %40   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.       X    
2 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.         X  
3 Veri tabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veri tabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir  ve ara yüz formları geliştirebilir.            
4 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur. X          
5 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.            
6 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.            
7 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.            
8 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Proje 1 10 10
Kısa sınav 2 2 4
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4