• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 207
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Mobil platformlar için uygulama geliştirme.
Dersin İçeriği: 

Mobil sistemler için uygulama geliştirme teknikleri, mobil uygulama yayınlama ve dağıtma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mobil işletim sistemlerini tanıma becerisine sahip olur. 1 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
2. Mobil uygulamalar geliştirme becerisi kazanır. 4 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
3. Mobil uygulamaları için yayınlama becerisine sahip olur. 6 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
4. Mobil sistemleri dağıtma temel becerisi kazanır. 7 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mobi̇l Bi̇lşi̇m Ve Teknoloji̇lere Gi̇ri̇ş  
2 IOS ve Android  
3 MVC, objective C  
4 Xcode  
5 Foundation, Harf katarları  
6 Görünümler ve jsetler  
7 Görünüm yöneticisi hayat döngüsü  
8 Görünüm yöneticisi hayat döngüsü + Ara Sınav  
9 Kolleksiyon Görünümü,yayılım, otorotasyon  
10 Navigasyon, Skrol Kullanımı  
11 Tablo Görünümü  
12 Bloklar ve Kategoriler  
13 Kalıcılık  
14 Dökumantasyon ve Core Data sınıfı  
15 Final  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  • İnteraktif slaytlar.
  • Android-Apps programmieren: Grundlagen der App-Entwicklung, Praxiseinstieg mit Android Studio von Eugen Richter
Diğer Kaynaklar
  • Mobile App Programmierung mit Android: Wie einfache native Android Apps entwickelt werden Dr. Bernhard J. Mayr

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Slayt dosyası.
Ödevler Mobil program yazılımı.
Sınavlar Ara Sınav, Kısa Sınav, Final Sınavı.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 5
Kısa sınav 2 10
Derse Devam 14 5
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi  
1 2 3 4 5  
Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.         X  
Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.            
İnternet ve Ağ teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli olan programlama dillerini, yeni yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır            
Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.       X    
Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir ve ara yüz formları geliştirebilir            
Bilişim istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.       X    
Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.         X  
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.            
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.            
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.            
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.            
Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 9 2 18
Ödev 2 3 6
Kısa Sınav 2 1 2
Ara Sınav 1 8

 

8
Final Sınavı 1 10 10
       
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4