• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
İş Hayatında kullanılan ofis programlarının amaçlarını öğrenerek teorik ve pratik uygulamalar ile kullanımı kavrayabilmektir. İş-Zaman Programlama Yöntemleri, Rapor & Proje Düzenleme, çalışma tabloları oluşturarak analiz ederek grafikler ile rapor hazırlamak, proje sunumu hazırlayarak takdim edebilmek. Bu ofis programlarının çalışma hayatında sağlayacağı kolaylıkları kavrayabilmektir.
Dersin İçeriği: 

Ofis Programları tanıtımı, kullanımı ve uygulamalı örnekler ile kavranması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ofis Programlarının işlevlerinin öğrenir ve hata analiz yöntemleri hakkında öğrenme becerisi kazanır. 1,4,8 1,2,3,4,6,11 A, C, D, E, F, H
Ofis Programları kullanımı ve kavramları hakkında bilgi sahibi olur. 1,4,8 1,2,3,4,6,11 A, C, D, E, F, H
Problem çözmek için analiz ve çözüm amaçlı tasarlama becerisine sahip olur. 4,10,12 1,2,3,4,6,11 A, C, D, E, F, H
Ofis Programları ile analiz ile sunum oluşturarak sunum yapabilme becerisi kazanır. 4,8,10,12 1,2,3,4,6,11 A, C, D, E, F, H

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı, Dönem Planı, Ofis Programları Tanıtımı  
2 Kelime İşlem (Word) Tanıtım MS-Word etüd
3 Kelime İşlem (Word) Anlatım ve Uygulama  
4 Kelime İşlem (Word) Anlatım ve Uygulama  
5 Proje (İş-Zaman Program) Tanıtım MS-Project etüd
6 Proje (İş-Zaman Program) Anlatım ve Uygulama  
7 Proje (İş-Zaman Program) Anlatım ve Uygulama

Final Proje Belirleme

 
8 Çalışma Tablo (Excel) Anlatım Excel etüd
9 Çalışma Tablo (Excel) Anlatım ve Uygulama  
10 Çalışma Tablo (Excel) Anlatım ve Uygulama  
11 Çalışma Tablo (Excel) Anlatım ve Uygulama  
12 Sunum (Power Point) Tanıtım Power Point etüd
13 Sunum (Power Point) Anlatım+Uygulama  
14 Sunum (Power Point) Anlatım+Uygulama  
15 Final Sunum İçerik Düzenlemeleri ve Uygulama Örnekleri  
 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Sunumları, Uygulama Notları ile MS-Office Tanıtımları
Diğer Kaynaklar MS-Office Uygulamaları, Kaynak Kitaplar (Ders başlangıcında bildirilecek)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Kaynaklar, İnteraktif Slaytlar
Ödevler Projekt, Word, Excel, Power Point
Sınavlar Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınav Sunumu

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Kısa Sınav 8 16
Derse Devam (Devam Zorunluluğu %80) 14 9
Ara Sınav 1 25
Final (Sunum) Min Başarı / Geçme Notu: DD %40 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam Min Başarı / Geçme Notu: DD %40   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.     X      
2 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.            
3 İnternet ve Ağ teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli olan programlama dillerini, yeni yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır            
4 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.       X    
5 Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir ve ara yüz formları geliştirebilir   X        
6 Bilişim istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.            
7 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.            
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.         X  
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.            
10 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.     X      
11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.            
12 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.       X    
 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Uygulama & Etüt & Analiz) 14 3 42
Ödev      
Kısa Sınav 8 1 8
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı (Sunum) 1 30 30
       
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5