• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, programlama deneyimi az olan öğrencilere yöneliktir. Öğrencilere bilgisayarların problem çözmede nasıl kullanılabileceğini anlamalarını sağlamayı ve kısa program yazma becerileri konusunda kendilerine güven duymalarını amaçlar. Python programlama dili kullanılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Temel programlama dili kullanımına giriş, değişkenler ve sabitler, veri türleri, girdi-çıktı-süreç modeli, operatörler, kontrol yapıları, istisna işleme, fonksiyonlar, diziler, demetler, listeler, sözlükler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Programlama (Yazılım) hakkında bilgi sahibi olur.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Farklı yapıdaki problemleri çözmek için algoritma geliştirebilme becerisi kazanır.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Teorik ve pratik bilgileri program tasarlama ve gerçekleştirme için kullanabilme becerisine sahip olur.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Algoritma ve Akış Diyagramları oluşturma becerisi kazanır.   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H
Oluşturan algoritmalarla kısa programlar yazma becerisi kazanır   1, 2, 3,4 A, B,C, D, F, H

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar biliminin temel terimleri, programlama dilleri, algoritma, akış diyagramları, yorumlayıcı, derleyici  
2 Değişkenler, ifadeler ve komutlar  
3 Dahili fonksiyonlar, operatörler  
4 Basit veri türleri  
5 Kontrol Yapıları - Programın çalıştırılmasının kontrolü, Karar verme yapıları  
6 Kontrol yapıları - döngüler  
7 Ara Sınavı  
8 Fonksiyonlar ve istisnalar  
9 İstisna işleme   
10 Strings  
11 Demetler  
12 Listeler  
13 Veri yapılarının genişletilmesi  
14 Sözlükler  
15  Setler  
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Grundlagen der Programmierung; Andreas de Vries,und Volker Weiss, Ders Slaytları
Diğer Kaynaklar Algoritma ve Programlama Mantığı H. Burak TUNGUT, Temel Programlama Mehmet TEKDAL,C programlama Temelleri Timur KARAÇAY, Problem Solving and Program Design in C, by Jeri R. Hanly Eliot B. Koffman. (6th Edition)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Kaynaklar, İnteraktif Slaytlar
Ödevler Algoritma ve akış diyagramı, C fonksiyonel programa
Sınavlar Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Proje 10
Kısa Sınav 2 10
Yoklama (Devam Zorunluluğu %80) 14 5
Ara Sınav 1 25
Final Sınavı Min Başarı / Geçme Notu: DD %40 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam (Min Başarı / Geçme Notu: DD %40   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.       X    
2 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.         X  
3 Veri tabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veri tabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir  ve ara yüz formları geliştirebilir.            
4 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur. X          
5 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.            
6 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.            
7 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.            
8 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 8 1 8
Ödev 2 5 10
Kısa sınav 2 4 8
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     108
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.32
Dersin AKTS Kredisi     4