• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
MYO 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Ders, mesleki anlamdaki önemini kavratarak,gereken matematiksel altyapıyı oluşturmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Asal sayılar, karmaşık sayılar, fonksiyon kavramı ve özel fonksiyonlar, doğrusal cebir, diferansiyel denklemlere giriş

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sunum B. Ödev C. Uygulama D. Proje E. Ara Sınav F. Final Sınavı G. Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Gerçel (Reel) sayı kavramı ve bazı özelliklerini tekrar eder, çarpanlarına ayırma, doğrusal denklem sistemleri ve doğrusal eşitsizlikler gibi basit cebirsel konuları hatırlar, ikinci derece denklem, eşitsizlik ve grafiklerini öğrenme becerisi kazanır.   1,3,4 B, C, E, F, G
Fonksiyon kavramını, fonksiyonların grafiklerini, fonksiyonlarda bileşke işlemini, ters fonksiyon kavramını ve mutlak değer fonksiyonunu öğrenme becerisi kazanır.   1,3,4 B, C, E, F, G
Sinüzoidal fonksiyonlar ile dalgalı frekansları öğrenme yetisi kazanır.   1,3,4 B, C, E, F, G
Matris işlemlerini ve lineer denklem sistemlerini matrislerle çözme becerisine sahip olur.   1,3,4 B, C, E, F, G
Matematik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır.   1,3,4 B, C, E, F, G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sayılar  
2 Denklemler  
3 Fonksiyonlar  
4 Türev  
5 İntegral  
6 Alan ve Hacim Hesabı  
7 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar  
8 Sinüzoidal Fonksiyonlar + ara sınav  
9 Karmaşık Sayılar  
10 Matrisler ve Determinantlar  
11 Lineer Denklem Sistemleri  
12 Üstel logaritmik, sinüzoidal fonksiyonların ve lineer sistemlerin karmaşık uygulama örnekleri  
13 İstatistik  
14 Diferansiyel denklemler  
15. Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Mathematische Grundlagen der Elektrotechnik von Hans Jörg Dirschmid, İnteraktif Slaytlar
Diğer Kaynaklar Mathematik zu Elektrotechnik für Ingenieure: Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium von Wilfried Weissgerber

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Uygulama notları, interaktif slaytlar
Ödevler Fonksiyonlar, sinüzoidal fonksiyonlar, matrisler, üstel logaritmik fonksiyonlar
Sınavlar Kısa sınav, ara sınav, final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 10
Kısa Sınav 2 10
Derse Devamlılık (Devam Zorunluluğu %80) 14 5
Ara Sınav 1 25
Final Sınavı (Min.Başarı/Geçme Notu:DD %40) 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam (Min.Başarı/Geçme Notu:DD %40)   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Matematiğin  araştırma alanları (analiz, cebir, diferansiyel denklem ve geometri) için altyapı niteliğindeki limit, türev, integral, mantık, lineer cebir ve ayrık matematik konularında hesap yapabilme becerisi ne sahip olur       X    
2              
3              

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 8 1 8
Ödev 2 5 10
Kısa sınav 2 1       2
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     78
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,12
Dersin AKTS Kredisi     3