• Türkçe
  • English
  • Deutsch
Ders Kodu: 
INP 210
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders yazılım geliştirmek için gerekli kavram ve prensipleri, yazılım süreçlerini, yazılım kalitesini belirleme ve yazılım geliştirme metotlarını öğrenciye tanıtmayı hedefler.
Dersin İçeriği: 

Bu ders; Yazılım Geliştirme Kavramlarını, yazılım geliştirme araçlarının ve platformlarının kullanımını, Yazılım Geliştirme Süreç Adımlarını; problem analizi, tasarım, kodlama, test ve entegrasyon aşamalarının öğretilmesini içerir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Problem çözme 3.Soru cevap 4. Laboratuvar çalışması 5.Atölye çalışması 6. Proje 7. Örnek olay 8. Tartışma 9. Grup Çalışması 10.Konuk Konuşmacı 11. Gösteri yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum F. Ödev G Proje H. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yazılım Geliştirme Kavram ve prensiplerinin  öğrenilmesi 1, 2, 3, 4 1,2,3, A, B, C, D, F, H
Yazılım geliştirmede kullanılan metotların öğrenilmesi 1, 2, 3, 4 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
Yazılım Geliştirme kullanılan metotların süreç adımlarının ve aşamalarının öğrenilmesi 1, 2, 3, 4 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H
Örnek bir model üzerinde aşamaların pratikteki uygulamasının öğrenilmesi 1, 2, 3, 4,8,12 1,2,3,4 A, B, C, D, F, H

 

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım Geliştirme Kavramları, tarihsel gelişimi ve metotları  
2 Klasik Çevrim(Waterfall)    
3 V Modeli  
4 Prototipleme/Örnekleme  
5 Spiral Modeli  
6 Evrimsel Geliştirme ve Evrimsel Prototipleme   
7 Artımlı Geliştirme  
8 Araştırmaya Dayalı Geliştirme ve (Ara Sınav)  
9 Gelişigüzel Geliştirme   
10 Özneye Yönelik Geliştirme  
11 Bileşen Tabanlı Geliştirme    
12 Özelliğe Yönelik Programlama    
13 Uç Programlama(Extreme Programming)   
14 Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi  
15 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu İnteraktif slaytlar, ders slaytları
Diğer Kaynaklar Yazılım Mühendisliği Temelleri-Erhan Sarıdoğan, 

Agile Softwareentwicklung: Werte, Konzepte und Methoden (Deutsch) Taschenbuch –  Henning Wolf  (Autor), Wolf-Gideon Bleek  (Autor)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Slayt dosyası
Ödevler yazılım modelleme
Sınavlar Ara Sınav, Kısa sınav, Final Sınavı.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 10
Kısa Sınav 2 10
Yoklama 14 5
Ara Sınav 1 25
Final Sınavı 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilgisayar Programcılığı alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, algoritma çıkarma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.       X  
2 Bilişim ve internet teknolojileri kavramları ile internet bağlantı yöntemlerini bilir, web tabanlı programlar geliştirebilir, web sitesi tasarımı yapabilir.       X  
3 İnternet ve Ağ teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli olan programlama dillerini, yeni yöntemleri ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme becerisini kazanır     X    
4 Ortaya konan problemin algoritmik çözümünü güncel programlama dilleri ile kodlayabilir.       X  
5 Veritabanı kavramlarını ve türlerini tanımlayarak veritabanı uygulamalarında yapısal sorgulama dilini kullanabilir ve ara yüz formları geliştirebilir          
6 Bilişim istemci işletim sistemlerinin temel özelliklerini, grafik ve animasyon yazılımlarını etkin biçimde kullanabilir.          
7 Bilgisayar ağlarına ilişkin kavramları bilerek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini kullanma becerisine sahip olur.          
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.       X  
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı bilincine sahip olur.          
10 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.          
11 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.          
12 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.     X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 7 2 14
Ödev 2 6 12
Kısa Sınav 2 6 12
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 8
       
Toplam İş Yükü     110
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,4
Dersin AKTS Kredisi     4